Ett synsätt, ett språk...


(null)

En har funderat. Och nu kommit till slutsatsen att det saknas något. Stort. Och enkelt. Fast troligtvis väldigt komplext.

Om du utgår från att du är jag. En tös som lever ett liv som som är tryggt och lugnt, fyllt med kärlek, familj och vänner. Där en har valmöjligheter, rättigheter och verktyg att växa och vara kreativ. Där en har tak över huvudet, mat på bordet, ett jobb och där det finns möjlighet till utbildning, sjukvård och ett politiskt fungerande system. Där en har sammanhang och är en del av kugghjulet. Priviligerat och fint. En menar nu inte att alla har det exakt så här. Men min historia är nog inte helt ovanlig. Här i Sverige, Europa eller många andra delar i världen.

Den andra sidan av mitt liv ser jag föga. Hur påverkan ser ut någon annanstans för mina val. Vem har sytt min tröja, till vilken lön och under vilka förhållanden? Vad kostar den egentligen? Har regnskog skövlats för mina pensionspengar? Hur mycket vatten gick åt för att odla sojan som mättade kon jag sen åt igår? Besprutning, transporter, energiförbrukning, utsläpp, mellanhänder...

Ibland önskar en att det fanns EN märkning på det vi handlar. Eller en lista som innefattar allt. Likt fett, energi och kolhydrater på en liter mjölk eller en limpa. En sån redovisning för vad vi stoppar i oss är vi vana vid att ha tillgång till. Och förmågan att räkna points besitter vi när det kommer till dieter som följs. SÅ om vi alla hade en dagsbudget på poäng att göra av med för att leva inom planetens gränser och för att inte bidra till att förbruka mer än det enda jordklot vi gemensamt har. Om alla produkter och tjänster vi köper alla deklarerade enligt ett och samma system så vi, lika lätt som på det röda mjölkpaketet kan läsa av 3,4g protein, också kan få information om co2-utsläpp, arbetsförhållanden, besprutning, vattenåtgång med mera 💭Tänk om det genom politiska styrmedel skulle kunna bli ett tvång att deklarera allt detta. Då tänker jag att det skulle bli lätt att göra rätt. Lättare. Att få det svart på vitt. Se konsekvenserna av hur vi lever. Likt cigarettpaketen idag ser annorlunda ut mot hur de gjorde när jag var barn. Om vi då också räknar mot en månadsbudget och inser att den 10e varje månad så är budgeten spräckt. Skulle den enkelheten och tydligheten göra att vi ändrar oss?

En enkelhet och tydlighet månne. Men komplext och stort tillika. Det förstår jag. Och det finns mer att väga in än allt ovan nämnt. Men en har en innerlig önskan om ett enat synsätt och språk när det kommer till hur vårt sätt att leva påverkar både människa och natur. Så se detta som ett första streck i ett skissblock...

Vad säger ni? Vore det nåt?

Jojo:

Jätteintressant idé!

Kommentera inlägget här: